Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Обяви и Съобщения  
 
New Page 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт" за ученици от VIII до XII клас от българските училища в страната и одобри Регламент за провеждане на конкурса за ученическо есе през 2019 г.

Есетата да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г. г. на електронна поща: konkurs.vss@vss.justice.bg.

Обявяването на победителите, връчването на първа награда -лаптоп, и на две поощрителни награди - фотоапарати, както и на грамотите на отличените ученици, ще се проведе в Деня на отворени врати на ВСС на 07.06.2019 г. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.

За обявения конкурс ще бъде уведомено Министерството на образованието и науката, като в срок до 30.04.2019 г. следва да бъде определен по един представител на МОН и на Регионалното управление на образованието - София-град, за участие в конкурсната комисия за оценка и класиране на участниците в конкурса за ученическо есе.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

 

__________________________

Публикувано на 03.04.2019г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28.02.2019 г. в гр. Ловеч ще бъде открита „Синя стая” за изслушване на деца – жертви или извършители на престъпления.

„Синята стая” е изградена от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност”. Помещението е предоставено безвъзмездно от община Ловеч. Партньори по проекта са Министерство на правосъдието, Община Ловеч, Окръжен Съд Ловеч и Районен съд Ловеч.

На откриването ще присъстват Министърът на правосъдието Цецка Цачева, Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова, председателите  на Окръжен съд Ловеч и Районен съд Ловеч, представители на Районна прокуратура Ловеч и Окръжна прокуратура Ловеч, Областната дирекция на МВР и Районно управление Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.

В същия ден от 12.00 часа, в заседателна зала на Окръжен съд Ловеч ще се проведе работна среща с участието на госпожа Цецка Цачева с магистрати от Окръжен съд Ловеч и районните съдилища за обсъждане на актуални законодателни промени, инициирани от Министерството на правосъдието.

__________________________

Публикувано на 27.02.2019г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определение по ЧНД № 64 по описа на Окръжен съд Ловеч за 2019 г., състав на същия съд взе мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Валентин Румянов Йотов – обвиняем за престъпление по чл.304, ал.1 от НК. Съдът се е мотивирал, че съществува обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, за което е привлечен, и по отношение на него е налице опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на съда, с което обвиняемият е задържан, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 08.02.2019 г. от 10:00ч. в случай на постъпила жалба.

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определение по ЧНД № 63 по описа на Окръжен съд Ловеч за 2019 г., състав на същия съд взе мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Донка Пенчева Минкова – обвиняема за престъпление по чл.301, ал.1 от НК (пасивен подкуп). Съдът се е мотивирал, че съществува обосновано предположение обвиняемата да е извършила престъплението, за което е привлечена, и по отношение на нея е налице опасност да извърши престъпление.

Определението на съда, с което обвиняемата е задържана, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 08.02.2019 г. от 10:00ч. в случай на постъпила жалба.

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 01.02.2019 г., от 14.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 63/2019 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Донка Пенчева Минкова – обвиняема по чл. 301, ал. 1 НК (пасивен подкуп).

На 01.02.2019 г., от 16.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 64/2019 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Валентин Румянов Йотов – обвиняем по чл. 304, ал. 1 НК (активен подкуп).

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР