Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Вещи лица    Списък  
 СПИСЪК ВЕЩИ ЛИЦА за 2019г.
УТВЪРДИЛИ:

УТВЪРДИЛИ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

ГР ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

                                                        / Я. ЯНЕВ /

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН

НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

                                              / Г. УШЕВ /

 

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

                                                       / И.Ф. Т. НЕДКОВА /

 

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА

ПРОКУРАТУРА:

                                                        / И.Ф. Н. НАЙДЕНОВ /

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД:

                                                        / М. ВЪЛЧЕВА /        

                                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СПЕЦИАЛИЗИРАН

НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

                                                        / И.Ф. М. НЕДЕЛЧЕВА /

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

ГР. ЛОВЕЧ:

                                                        / В. ВЪЛКОВ /

 

ПРОКУРОР

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА:

                                                        / И.Ф. Д. НАЧЕВА /

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:

                                                        / Г. ХРИСТОВА /

С  П  И  С  Ъ  К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401 , ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА 2019 ГОДИНА

 

 

1.     Клас „Криминалистични експертизи”

 

1.1.         Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови , техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

1.2.         Трасологични експертизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови , техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

1.3.         Съдебно-балистични експертизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови , техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

1.4.         Дактилоскопни експертизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

1.5.         Биометрични криминалистични експертизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балестически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност:организация на производството и управление в промишлеността.

Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови , техническо изследване на документ, трасологически, балестически експертизи.

 

 

 

 

 

2.     Клас „Съдебномедицински експертизи”

 

2.1.         Съдебномедицинска експертиза на труп и тупни части

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност:  съдебна медицина.

2.2.         Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност:  съдебна медицина.

2.3.         Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

2.4.         Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност:  съдебна медицина.

Д-р Румяна Костова Льоскова, специалност: урология.

Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.

Д-р Иво Петров Петракиев , специалност: акушерство и гинекология.

 

 

2.5.         Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност:  съдебна медицина.

Д-р Иво Петров Петракиев , специалност: акушерство и гинекология.

Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.

2.6.         Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека

2.7.         Съдебномедицинска експертиза за устатновяване на родителския  произход

Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.

Д-р Иво Петров Петракиев , специалност: акушерство и гинекология.

 

 

3.     Клас „Съдебна експерти на психичното състояние”

 

3.1.         Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова  психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.

Д-р Сергей  Божинов Петков, специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за  достъп до квалифицирана информация.

3.2.         Съдебно-психологична експертиза

Мила Маринова Димитрова, специалност: психология.

Галя Цветанова Стоянова, специалност: психология.

Калина Николаева Нешева, специалност:  социална педагогика, втора-психология.

3.3.         Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова  психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.

Д-р Сергей  Божинов Петков, специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за  достъп до квалифицирана информация.

Мила Маринова Димитрова, специалност: психология.

3.4.         Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова  психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.

Д-р Сергей  Божинов Петков, специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за  достъп до квалифицирана информация.

 

4.     Клас „Съдебно-икономически експертизи”

 

4.1.         Съдебно-счетоводна експертиза

Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.

Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

Милка Борисова Николова, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

Румянка Николова Петкова, специалност: счетоводна отчетност.

Дафинка Христова Кисова, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Георгиев Конов, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.

Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов  контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата.

Светла  Георгиева Борисова, специалност: маркетинг и мениджмънт.

Николина Павлова Русева, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

Наталия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Стефан Иванов Вълков, специалност: счетоводна отчетност.

Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Радослав Михайлов Христов, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Соня Стоянова Йотова,  специалност: икономика и управление на селското стопанство.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

Анелия Трифонова Стоянова специалност: счетоводство и контрол.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Мариета Григорова Младеноваспециалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.

Фаня Георгиева Гечева,  специалност: счетоводна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, специалност: финанси.

Иван Николов Николов, специалност икономика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова,  специалност: счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.. 

Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: финанси.

Христина Христова Димитрова, специалност:   финанси и кредит.

Румяна Трифонова Христова, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

Росица Николаева Ангелова, специалност: финанси.

Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.

Наталия Димитрова Шаллиева, специалност: макроикономика, квалификация: счетоводно отчетност.

Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.

Милена Стоянова Карадобрева, специалност: счетоводна отчетност.

Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.

Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.

Екатерина Иванова Маринова, специалност: финанси.

Силвана Ташева Димитрова, специалност: финанси.

 

4.2.         Съдебна финансово-икономическа експертиза

Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Наталия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

Николина Павлова Русева, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

Румянка Николова Петкова, специалност: счетоводна отчетност.

Дафинка Христова Кисова, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Георгиев Конов, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.

Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.

Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов  контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата.

Светла  Георгиева Борисова, специалност: маркетинг и мениджмънт.

Милка Борисова Николова, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

Стефан Иванов Вълков, специалност: счетоводна отчетност.

Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Радослав Михайлов Христов, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Соня Стоянова Йотова,  специалност: икономика и управление на селското стопанство.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Мариета Григорова Младенова, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.

Фаня Георгиева Гечева,  специалност: счетоводна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, специалност: финанси.

Иван Николов Николов, специалност икономика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова,  специалност: счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева,; специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.. 

Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: финанси.

Христина Христова Димитрова, специалност:   финанси и кредит.

Румяна Трифонова Христова, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

Росица Николаева Ангелова, специалност: финанси.

Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.

Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Венера Александрова Динова, специалност: международни икономически отношения.

Силвана Ташева Димитрова, специалност: финанси.

Милена Стоянова Карадобрева, специалност: счетоводна отчетност.

Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.

Христалина Петкова Петкова, специалност:  публична администрация.

Екатерина Иванова Маринова, специалност: финанси.

Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.

 

4.3.         Съдебно-стокова експертиза

Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.

Милка Борисова Николова, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.

Румянка Николова Петкова, специалност: счетоводна отчетност.

Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов  контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата.

Наталия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Радослав Михайлов Христов, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Соня Стоянова Йотова,  специалност: икономика и управление на селското стопанство.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Пламен Василев Николов,  специалност:  организация на производството и управление в промишлеността, квалификация икономист.

Мариета Григорова Младенова, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.

Иван Николов Николов, специалност икономика на промишлеността.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.. 

Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: финанси.

Христина Христова Димитрова, специалност:   финанси и кредит.

Румяна Трифонова Христова, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

Росица Николаева Ангелова, специалност: финанси.

Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.

Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.

Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.

 

5.       Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”

 

5.1.         Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Невена Борисова Йотова, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: електронна техника.

Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов,  специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Инж. Евелина Василева Петрова, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

Инж. Стефан Денчев Попов, специалност:  машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.

Инж.Боряна Величкова Василева, специалност: водоснабдяване и канализация-мрежи и съоръжения.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: В и К, екология.

Инж. Вълко Василев Присадашки, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност: промишлено и гражданско строителство- конструкции; оценител на недвижими имоти.

Инж. Данаил Михов Димовски , специалност: транспортна техника и технологии.

Арх. Цветана Димитрова Ковачева, специалност: архитектура.

Арх. Юлияна Иванова Агушува, специалност: архитектура.

Арх. Даринка Иванова Костадинова, специалност: архитектура.

Инж. Ангелинка Иванова Събева, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Детелин Димитров Събев, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Светослав Миленов Мишев, специалност : геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

Инж. Евгени Василев Василев, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Инж. Веселина Донкова Кирилова, специалност : електроенергетика; безопасност на труда.

 

5.2.         Съдебна автотехническа експертиза

Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Инж. Владимир Николаев Бочев, специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника,технология и управление на транспорта.

Инж. Данаил Михов Димовски , специалност: транспортна техника и технологии.

Инж. Северина Петрова Георгиева, специалност: технология и управление на транспорта.

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт ; оценител  на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 

5.3.         Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Евелина Василева Петрова, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

Инж. Данаил Митев Ампов, специалност: механична технология на дървесината.     

Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд. 

Инж. Илиян Вълчев Хинков, специалност: горско стопанство.  

Инж. Данаил Михов Димовски , специалност: транспортна техника и технологии.

Инж. Евгени Василев Василев, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.

Инж. Веселина Донкова Кирилова, специалност : електроенергетика; безопасност на труда.

 

5.4.         Съдебна компютърно-техническа експертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 

 

 

5.5.         Съдебна строително-техническа експертиза

Арх. Цветана Димитрова Ковачева, специалност: архитектура.

Арх. Юлияна Иванова Агушува, специалност: архитектура.

Арх. Даринка Иванова Костадинова, специалност: архитектура.

Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: В и К, екология.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Невена Борисова Йотова, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Афродита Иванова Доневска, специалност:геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Инж. Атанас Иванов Атанасов, специалност: пътно строителство.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Венцислав Христов Йотов, специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.

Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Инж. Ерма Зашева Северинова, специалност: маркшайдерство и геодезия.

Инж.Боряна Величкова Василева, специалност: водоснабдяване и канализация-мрежи и съоръжения.

Инж. Вълко Василев Присадашки, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Павлин Иванов Мошев,   специалност: промишлено и гражданско строителство- конструкции; оценител на недвижими имоти.

Арх. Камелия Николаева Кънчева - Георгиева, специалност: архитектура.

Инж. Ангелинка Иванова Събева, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Детелин Димитров Събев, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.

Инж. Светослав Миленов Мишев, специалност : геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

 

5.6.         Съдебно-пожаротехническа експертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: електронна техника.

Пламен Иванов Добрев, специалност: противопожарна техника и безопасност.

Инж. Евгени Василев Василев, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.

Инж. Веселина Донкова Кирилова, специалност : електроенергетика; безопасност на труда.

 

5.7.         Съдебно-енергийна експертиза

 

5.8.         Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов,  специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт ; оценител  на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 

 

6.       Клас „Съдебно-биологични експертизи”

 

6.1          Съдебно-ботаническа експертиза

 

6.2          Съдебно-зоологическа експертиза

 

6.3          Съдебно - микробиологична експертиза

 

6.4          Съдебно- ентомологична експертиза

 

6.5          Съдебно- екологична експертиза

 

 

7.       Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”

 

7.1          Съдебно- химическа експертиза

Даниела Цонева Петрова – Нешева, ;специалност:  химични технологии.

 

7.2          Съдебно -физическа експертиза

 

7.3.       Съдебно физико - химическа експертиза

Васко Христов Наков, специалност: фармация.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, специалност:  химични технологии.

 

7.4.       Съдебна  химико-токсикологична /токсикохимична/ експертиза

 

 

8.       Клас „Съдебни селскостопански експертизи”

 

8.1.         Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р Росен Стефанов Федерчев, специалност: ветеринарна медицина.

Д-р Феодор Стефанов Вацов, специалност: ветеринарна медицина.

 

8.2.         Съдебно- агротехническа експертиза

Милена Стоянова Йорданова, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.

Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство- инженер агроном.

 

9.       Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи”

 

Тодор Колев Иванов, специалност: трудово обучение и рисуване.

 

10.  Клас „ оценителни експертизи”

 

10.1.    Оценка на недвижими имоти

Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност:  горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.

Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност: промишлено и гражданско строителство- конструкции; оценител на недвижими имоти.

Даниела Цонева Петрова – Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, химични технологии, квалификация: счетоводство и одит;  оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайните насаждения.

 Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт ; оценител  на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Афродита Иванова Доневска, специалност:геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Инж. Невена Борисова Йотова, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов  контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата.

 

10.2.    Оценка на недвижими културни ценности

 

10.3.    Оценка на машини и съоръжения

Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Стефан Денчев Попов, специалност:  машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт ; оценител  на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

 

10.4.    Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

 

10.5.    Оценка на търговски предприятия и вземания

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

 

10.6.    Оценка на финансови активи и финансови институции

Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови активи и финансови институции.

 

10.7.    Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

 

10.8.    Оценка на земеделски  земи и трайни насаждения

Петко Николов Радев специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност:  горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Милена Стоянова Йорданова, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.

Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

 

10.9.    Оценка на поземлени имоти в горски територии

Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност:  горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител  на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Милена Стоянова Йорданова, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.

Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд. 

 

11.  Клас „ Други съдебни експертизи”

Наталия Пенкова Христова,  специалност: българска филология.

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР