Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 СПРАВКИ ПО ДЕЛА    ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС  
 
Във връзка със засиления обществен интерес към НОХД № 418/2014 година на Окръжен съд Ловеч с подсъдим Хуриет Ахмедов Сюлейманов предоставяме следната информация :

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 04.06.2015г. от 9.30ч. е насрочено НОХД № 154/2015г. по описа на ОС-Ловеч за престъпление по чл.301-304 НК с подсъдим Параскев Сарачинов.

__________________________

Публикувано на 18.05.2015г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със засиления обществен интерес към НОХД № 418/2014 година на Окръжен съд Ловеч с подсъдим Хуриет Ахмедов Сюлейманов предоставяме следната информация:

На 4 декември 2014 година в Окръжен съд Ловеч е внесен обвинителен акт срещу Хуриет Сюлейманов с обвинение за престъпление по член 343, ал.4 във връзка с член 343, ал.3, предл.4, 5, 6 и 7, б „Б”, предл.2 във връзка с член 342, ал.1, предл.3 от Наказателния кодекс, при което е причинена смъртта на Владислав Ивайлов Горанов, Николай Руменов Менков и Цветелина Христова Таслакова и тримата от град Плевен и средна телесна повреда на Иван Иванов Гюмишев от същия град. Първото по делото заседание е насрочено за 19 януари 2015 година 9.00 часа. За това съдебно заседание подсъдимият Хуриет Сюлейманов е редовно и своевременно призован – получил е  призовката с препис от обвинителния акт на 17 декември 2014 година, като се е подписал лично. В съдебно заседание на 19 януари 2015 година подсъдимият не се яви, поради което съдът измени взетата по отношение на него мярка за неотклонение в „Задържане под стража, като го обяви за общодържавно издирване, а делото беше отложено за 23 февруари 2015 година. В това съдебно заседание съдебния състав изслуша становището на представителя на Окръжна прокуратура, че с телеграма на Главна дирекция „Национална полиция подсъдимия Хуриет Сюлейманов е обявен за общодържавно издирване, в ход са оперативно издирвателни мероприятия и следва да се изиска допълнителна информация за хода на издирването, както дали има данни подсъдимия да е напускал територията на страната. На 6 март 2015 година по делото постъпи пълен доклад от Областна дирекция на МВР Разград по издирването. В неговия ход е установено, че подсъдимия е напуснал пределите на Р България. С Постановление от 17 юли 2014 година на наблюдаващия прокурор, още в хода на досъдебното производство на Хуриет Сюлейманов е наложена на основание член 68, ал.1 от НПК процесуална мярка „Забрана за напускане територията на Р България, като наблюдаващия прокурор е разпоредил, за това да се уведомят МВР и граничните контролно-пропусквателни пунктове.

Следващото заседание по делото е насрочено за 28 май 2015 година, 9.00 часа.

 

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР